Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Schindler Dunajská Streda a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
276 375 978€ 217 640 453€ 181 459 942€ 99 273 144€ 81 180 139€ 64 211 900€ 56 000 632€ 57 001 513€ 26 615 450€ 567 308€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
274 786 923 € 219 966 715 € 181 160 821 € 100 019 539 € 81 393 135 € 64 259 471 € 56 222 633 € 56 977 693 € 26 962 661 € 610 266 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
272 454 263€ 215 964 022€ 180 996 137€ 98 886 459€ 80 182 885€ 63 411 623€ 55 358 231€ 56 358 530€ 25 925 921€ 294 209€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 141 015€ 56 547€ 8 114€ 720€ 497 616€ 497 616€ 497 616€ 496 896€ 579 244€ 266 878€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 589 055€ 2 326 399€ -299 121€ 746 395€ 212 996€ 47 571€ 212 314€ -23 820€ 285 684€ 42 958€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
434 048€ 9 687€ 5 800€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 780 700€ 1 185 699€ 455 691€ 385 965€ 499 638€ 302 661€ 144 785€ 146 087€ 166 012€ 6 221€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
282 999 061 € 202 313 054 € 164 206 757 € 91 877 390 € 77 914 272 € 63 089 845 € 52 861 601 € 48 138 225 € 27 135 066 € 3 927 479 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
237 022 937€ 167 572 013€ 139 646 990€ 75 106 714€ 63 255 277€ 50 942 155€ 42 066 530€ 39 473 149€ 20 711 018€ 522 482€
13
C.
Opravné položky k zásobám
1 588 149€ -853 167€ 741 906€ -48 828€ -29 752€ 237 231€ 208 385€ 586 015€ 12 748€
14
D.
Služby
25 970 107€ 19 630 815€ 8 644 436€ 5 788 250€ 4 513 947€ 4 159 020€ 3 807 718€ 2 401 305€ 2 473 167€ 2 297 922€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
13 070 762 € 11 575 716 € 10 613 528 € 7 680 632 € 7 328 747 € 5 472 210 € 3 979 408 € 3 569 665 € 2 275 610 € 710 086 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 791 431€ 8 034 760€ 7 233 745€ 5 293 902€ 5 131 858€ 4 000 320€ 2 924 218€ 2 603 936€ 1 668 177€ 551 096€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 191 210€ 2 768 677€ 2 512 292€ 1 843 646€ 1 780 159€ 1 339 155€ 953 136€ 850 327€ 550 274€ 142 343€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 088 121€ 772 279€ 867 491€ 543 084€ 416 730€ 132 735€ 102 054€ 115 402€ 57 159€ 16 647€
20
F.
Dane a poplatky
84 081€ 49 975€ 51 123€ 38 628€ 39 171€ 26 457€ 37 456€ 131 802€ 3 563€ 15 811€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 090 789€ 4 061 196€ 3 777 403€ 3 089 039€ 2 541 745€ 2 153 922€ 1 781 172€ 1 736 035€ 1 547 248€ 345 227€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 090 789€ 4 061 196€ 3 777 403€ 3 089 039€ 2 541 745€ 2 153 922€ 1 781 172€ 1 736 035€ 1 547 248€ 345 227€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
-72€ 322 349€ 1 809€ 483€ 19 144€ 4 363€ 7 452€ 1 521€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
70 694€ 995€ 995€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 101 614€ -45 843€ 729 562€ 221 960€ 264 142€ 98 367€ 961 788€ 235 891€ 104 260€ 34 430€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-8 212 138 € 17 653 661 € 16 954 064 € 8 142 149 € 3 478 863 € 1 169 626 € 3 361 032 € 8 839 468 € -172 405 € -3 317 213 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
8 425 030 € 31 997 307 € 31 671 798 € 18 787 438 € 13 154 025 € 8 618 404 € 9 985 528 € 14 371 137 € 3 593 916 € -2 216 359 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
151 223 € -31 067 € 130 664 € 41 912 € 191 969 € 234 453 € 45 038 € 33 106 € 3 945 € 514 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
137 € 7 € 1 € 145 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
7€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
137€ 1€ 145€
42
XII.
Kurzové zisky
151 223€ -31 204€ 130 664€ 41 912€ 191 968€ 234 450€ 45 024€ 33 106€ 3 944€ 301€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 3€ 7€ 68€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 078 785 € 395 370 € 418 665 € 607 910 € 672 792 € 491 991 € 212 846 € 375 229 € 347 642 € 154 378 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
465 617 € 64 125 € 225 965 € 369 258 € 269 490 € 219 602 € 114 073 € 313 240 € 327 728 € 151 522 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
465 617€ 64 125€ 225 965€ 369 258€ 269 490€ 219 602€ 114 073€ 313 240€ 327 728€ 151 522€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
611 270€ 328 327€ 189 350€ 236 980€ 400 390€ 269 318€ 97 376€ 61 133€ 19 319€ 257€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 898€ 2 918€ 3 350€ 1 672€ 2 912€ 3 071€ 1 397€ 856€ 595€ 2 599€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-927 562 € -426 437 € -288 001 € -565 998 € -480 823 € -257 538 € -167 808 € -342 123 € -343 697 € -153 864 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-9 139 700 € 17 227 224 € 16 666 063 € 7 576 151 € 2 998 040 € 912 088 € 3 193 224 € 8 497 345 € -516 102 € -3 471 077 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-1 431 606 € 3 968 419 € 4 055 687 € 394 582 € 296 822 € 5 078 € 771 614 € 1 919 489 € 172 821 € -1 040 283 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 006 080€ 671 382€ 249 074€ 90 749€ 8 552€ 36 233€ 1 657 931€ 40€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 431 606€ 2 962 339€ 3 384 305€ 145 508€ 206 073€ -3 474€ 735 381€ 261 558€ 172 821€ -1 040 323€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-7 708 094 € 13 258 805 € 12 610 376 € 7 181 569 € 2 701 218 € 907 010 € 2 421 610 € 6 577 856 € -688 923 € -2 430 794 €