Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AUPARK a. s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
29 025 899€ 30 294 244€ 34 088 761€ 31 306 692€ 29 456 342€ 28 703 028€ 27 230 669€ 26 623 532€ 27 411 876€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
31 591 880 € 30 583 921 € 34 764 351 € 31 109 240 € 30 019 507 € 29 274 932 € 27 576 836 € 26 737 864 € 27 550 974 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
29 025 899€ 30 294 244€ 34 088 761€ 30 972 715€ 29 144 616€ 28 417 087€ 26 961 792€ 26 379 314€ 27 194 711€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
42 445€ 139 538€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 565 981€ 289 677€ 675 590€ 136 525€ 874 891€ 815 400€ 475 506€ 358 550€ 356 263€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
46 928 834 € 20 261 921 € 11 189 478 € 27 943 207 € 28 050 556 € 28 703 951 € 28 458 068 € 25 189 046 € 28 745 765 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 729 785€ 1 750 623€ 2 009 405€ 1 924 995€ 1 677 173€ 2 715 524€ 2 928 778€ 3 023 010€ 3 471 943€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
9 438 265€ 7 286 982€ 7 009 622€ 7 104 956€ 7 977 855€ 8 107 397€ 8 120 336€ 5 259 957€ 5 662 917€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
102 767 € 422 740 € 512 420 € 562 127 € 534 575 € 563 139 € 565 931 € 425 138 € 432 953 €
16
E.1.
Mzdové náklady
73 793€ 313 369€ 377 901€ 414 151€ 388 109€ 428 530€ 430 998€ 322 099€ 322 709€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
27 374€ 104 675€ 127 593€ 140 791€ 140 512€ 128 012€ 127 908€ 97 044€ 103 101€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 600€ 4 696€ 6 926€ 7 185€ 5 954€ 6 597€ 7 025€ 5 995€ 7 143€
20
F.
Dane a poplatky
256 875€ 257 069€ 201 923€ 179 464€ 177 597€ 175 860€ 180 494€ 173 873€ 173 890€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
34 422 508€ 9 018 319€ 725 397€ 17 318 078€ 16 989 377€ 16 127 137€ 15 382 220€ 15 034 934€ 15 421 697€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 337 756€ 9 018 319€ 9 358 686€ 17 318 078€ 16 989 377€ 16 127 137€ 15 382 220€ 15 034 934€ 15 421 697€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 084 752€ -8 633 289€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
81 418€ 191 218€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
551 587€ 961 557€ 251 416€ 355 873€ 455 379€ 549 149€ 451 582€ 726 571€ -176 797€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
427 047€ 564 631€ 479 295€ 497 714€ 238 600€ 384 327€ 637 509€ 545 563€ 3 759 162€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-15 336 954 € 10 322 000 € 23 574 873 € 3 166 033 € 1 968 951 € 570 981 € -881 232 € 1 548 818 € -1 194 791 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
17 857 849 € 21 256 639 € 25 069 734 € 21 942 764 € 19 489 588 € 17 594 166 € 15 912 678 € 18 096 347 € 18 059 851 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
46 378 € 5 975 € 527 € 2 682 € 3 373 € 5 737 € 13 738 € 18 229 € 10 295 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
9 473 € 981 € 589 € 508 € 12 721 € 16 404 € 10 231 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
9 473€ 981€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
589€ 508€ 12 721€ 16 404€ 10 231€
42
XII.
Kurzové zisky
4 994€ 527€ 2 682€ 284€ 2 729€ 17€ 64€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
36 905€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 500€ 2 500€ 1 000€ 1 825€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 972 909 € 12 949 509 € 13 273 354 € 13 376 728 € 13 390 298 € 13 009 778 € 14 725 574 € 14 830 266 € 14 862 849 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 943 427 € 12 877 126 € 13 234 218 € 13 359 339 € 13 375 560 € 12 977 188 € 14 699 706 € 14 824 494 € 14 741 772 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
7 021 675€ 12 597 181€ 12 998 534€ 13 049 423€ 13 051 068€ 12 615 755€ 14 214 470€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 921 752€ 279 945€ 235 684€ 309 916€ 324 492€ 361 433€ 485 236€ 14 824 494€ 14 741 772€
52
O.
Kurzové straty
11 033€ 18 977€ 7 177€ 11 185€ 8 053€ 16 392€ 4 904€ 35€ 3€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
575 170€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
443 279€ 53 406€ 31 959€ 6 204€ 6 685€ 16 198€ 20 964€ 5 737€ 121 074€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-9 926 531 € -12 943 534 € -13 272 827 € -13 374 046 € -13 386 925 € -13 004 041 € -14 711 836 € -14 812 037 € -14 852 554 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-25 263 485 € -2 621 534 € 10 302 046 € -10 208 013 € -11 417 974 € -12 433 060 € -15 593 068 € -13 263 219 € -16 047 345 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-2 962 835 € 469 074 € 1 462 257 € -1 031 397 € -1 991 973 € -5 392 713 € -1 340 465 € -1 879 985 € -5 840 983 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 961€ 862 147€ 5 636€ 825 241€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 962 835€ 469 074€ 1 462 257€ -1 031 397€ -1 994 853€ -5 395 674€ -2 202 612€ -1 885 621€ -6 666 224€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-22 300 650 € -3 090 608 € 8 839 789 € -9 176 616 € -9 426 001 € -7 040 347 € -14 252 603 € -11 383 234 € -10 206 362 €