Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Friendly Finance Slovakia s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM

Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vašich obchodných partnerov.

FinStat Premium
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 28OdK/68/2018

  • Spisová značka 28OdK/68/2018
  • Prvý a posledný záznam 5.9.2018 - 28.9.2018

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
28.9.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Alexej Vašek Šarovce Nitriansky
28.9.2018
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Alexej Vašek Šarovce Nitriansky
28.9.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Alexej Vašek Šarovce Nitriansky
24.9.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Šarovce Nitriansky