Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Friendly Finance Slovakia s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
16.11.2012
31.12.2012
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 786 179 € 1 142 751 € 318 420 € 1 630 362 € 1 597 051 € 331 497 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 006 €
10
B.2
Služby
1 785 173 € 1 142 751 € 318 420 € 1 630 362 € 1 597 051 € 331 497 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-1 786 179 € -1 142 751 € -318 420 € -1 630 362 € -1 597 051 € -331 497 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
436 998 € 235 097 € 192 971 € 38 824 €
13
C.1
Mzdové náklady
317 509 € 173 622 € 143 306 € 29 547 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
107 965 € 60 618 € 48 838 € 9 240 €
16
C.4
Sociálne náklady
11 524 € 857 € 827 € 37 €
17
D
Dane a poplatky
13 676 € 174 360 € 0 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 096 € 4 096 € 3 413 € 0 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-407 006 € -478 476 € 287 165 € 982 734 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
526 118 € 176 263 € 20 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 190 509 € 1 811 654 € 88 342 € 434 863 € 515 239 € 300 429 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-2 498 334 € -2 713 219 € -890 311 € -3 086 783 € -2 112 270 € -631 926 €
38
X.
Výnosové úroky
2 216 981 € 3 575 175 € 1 583 733 € 2 591 495 € 1 698 436 € 121 890 €
39
N
Nákladové úroky
145 576 € 41 445 € 191 683 € 270 668 € 234 608 € 39 666 €
40
XI.
Kurzové zisky
1 894 €
41
O
Kurzové straty
13 181 € 3 471 € 1 479 € 1 595 € 751 € 262 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
294 780 € 331 320 € 136 051 € 350 686 € 215 786 € 468 328 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 802 € 22 346 € 23 672 € 15 749 € 9 439 € 4 090 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
2 337 096 € 3 839 233 € 1 502 950 € 2 654 169 € 1 669 424 € 546 200 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-161 238 € 1 126 014 € 612 639 € -432 614 € -442 846 € -85 726 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-123 719 € 271 767 € 196 519 € 174 104 € 2 880 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
-123 719 € 271 767 € 196 519 € 174 104 € 2 880 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-37 519 € 854 247 € 416 120 € -606 718 € -445 726 € -85 726 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-161 238 € 1 126 014 € 612 639 € -432 614 € -442 846 € -85 726 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-37 519 € 854 247 € 416 120 € -606 718 € -445 726 € -85 726 €