Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MESRIN s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.05.2019
01.01.2018
31.05.2018
01.01.2017
31.12.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.04.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 130 € 5 470 € 5 470 € 4 938 € 4 938 € 5 864 € 141 255 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 130 € 5 470 € 5 470 € 4 938 € 4 938 € 5 864 € 141 255 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
141 315 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
141 315 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 130 € 5 470 € 5 470 € 4 938 € 4 938 € 5 864 € -60 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 130 € 5 470 € 5 470 € 4 938 € 4 938 € 5 864 € -112 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
52 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 130 € 5 470 € 5 470 € 4 938 € 4 938 € 5 864 € 141 255 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 130 € 5 145 € 5 145 € 3 973 € 4 453 € 4 962 € -766 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
96 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
50 € 50 € 50 € 50 € 50 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-7 715 € -7 715 € -7 235 € -6 725 € -8 679 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-16 € 1 172 € 1 172 € -480 € -510 € 2 003 € -766 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
325 € 325 € 965 € 485 € 902 € 142 021 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
325 € 325 € 965 € 485 € 902 € 142 021 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 € 5 € 5 € 5 € 422 € 141 935 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
86 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
320 € 320 € 960 € 480 € 480 €