Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CESARes, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
51 200 € 359 000 € 85 000 € 15 715 € 52 202 € 53 356 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
51 200€ 85 000€ 15 650€ 52 202€ 53 356€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
359 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
65€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
48 500 € 343 964 € 85 016 € 12 109 € 47 301 € 40 278 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
24 600€ 10 444€ 88€ 12 895€ 14 626€
11
C.
Služby
48 500€ 48 085€ 73 678€ 11 954€ 32 489€ 24 552€
12
D.
Osobné náklady
171€ 884€ 67€ 628€
13
E.
Dane a poplatky
75€ 192€ 9€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
271 020€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13€ 10€ 1 097€ 1 091€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
2 700 € 15 036 € -16 € 3 606 € 4 901 € 13 078 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
2 700 € -72 685 € 878 € 3 608 € 6 818 € 14 178 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
435 € 556 € 1 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
435€ 556€ 1€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
83 € 4 608 € 124 € 54 € 54 € 26 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
4 510€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
83€ 98€ 124€ 54€ 54€ 26€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
352 € -4 052 € -124 € -54 € -53 € -25 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
3 052 € 10 984 € -140 € 3 552 € 4 848 € 13 053 €
36
P.
Daň z príjmov
464€ 2 192€ 960€ 1 236€ 3 411€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
2 588 € 8 792 € -140 € 2 592 € 3 612 € 9 642 €