Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014
01.07.2018
30.06.2019
01.07.2017
30.06.2018
01.07.2016
30.06.2017
01.07.2015
30.06.2016
01.07.2014
30.06.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
680 463 € 1 027 163 € 608 394 € 624 033 € 212 230 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
663 042 € 1 003 523 € 595 593 € 622 217 € 200 637 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
146 565 € 271 574 € 151 267 € 41 248 € 3 739 €
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
146 565 € 271 574 € 151 267 € 41 248 € 3 739 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
26 637 € 36 179 € 49 615 € 41 320 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
0 € 0 €
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
26 637 € 36 179 € 49 615 € 41 320 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
321 336 € 501 987 € 301 771 € 274 415 € 162 203 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
261 620 € 432 213 € 282 557 € 255 311 € 159 967 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
29 632 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
231 988 € 432 213 € 282 557 € 255 311 € 159 967 €
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
32 338 € 52 065 € 14 228 € 4 563 €
065
B.III.9
Iné pohľadávky
27 378 € 17 709 € 4 986 € 14 541 € 2 236 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
168 504 € 193 783 € 92 940 € 265 234 € 34 695 €
072
B.V.1.
Peniaze
251 € 1 874 € 539 € 870 €
073
B.V.2.
Účty v bankách
168 504 € 193 532 € 91 066 € 264 695 € 33 825 €
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
17 421 € 23 640 € 12 801 € 1 816 € 11 593 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 721 € 23 010 € 12 801 € 1 816 € 11 593 €
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
15 700 € 630 €
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
680 463 € 1 027 163 € 608 394 € 624 033 € 212 230 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
56 443 € 189 544 € 132 210 € -20 787 € -56 892 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500 € 500 € 500 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
89 523 € 85 111 € -26 287 € -61 892 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
89 523 € 85 111 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-26 287 € -61 892 €
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-38 580 € 98 933 € 152 997 € 36 105 € -61 892 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
623 664 € 830 506 € 474 978 € 644 715 € 269 023 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
67 696 € 67 773 € 66 717 € 299 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
0 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
299 € 299 € 299 €
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
67 696 € 67 474 € 66 418 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
69 398 € 171 311 € 197 075 € 197 727 € 58 250 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
33 636 € 112 946 € 166 487 € 139 419 € 50 786 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
22 535 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
11 101 € 112 946 € 166 487 € 139 419 € 50 786 €
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10 400 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
11 196 € 24 700 € 11 846 € 1 350 € 46 €
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 353 € 9 998 € 7 466 €
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
13 626 € 7 274 € 2 326 € 56 958 € 7 418 €
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 587 € 5 993 € 8 950 €
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
76 916 € 125 148 € 180 311 € 171 761 € 62 335 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 673 € 5 900 € 7 343 € 6 654 € 15 780 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
72 243 € 119 248 € 172 968 € 165 107 € 46 555 €
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
477 350 € 466 351 € 29 819 € 208 510 € 148 139 €
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
356 € 7 113 € 1 206 € 105 € 99 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
356 € 7 113 € 201 € 105 € 99 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 005 €