Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
17 026 € 12 811 € 1 826 € 1 257 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
17 026 € 12 811 € 1 762 € 1 193 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
7 050 € 80 € 981 € 3 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 200 € 1 000 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 850 € 80 € -19 € 3 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
9 976 € 12 731 € 781 € 1 190 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 976 € 12 731 € 36 € 82 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
745 € 1 108 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
64 € 64 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
64 € 64 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
17 026 € 12 811 € 1 826 € 1 257 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 437 € 1 106 € -1 064 € -543 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
250 € 250 € 250 € 250 €
069
A.I.1
Základné imanie
250 € 250 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
857 € -1 035 € -793 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-793 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
6 330 € 1 891 € -521 € -793 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 589 € 11 705 € 2 890 € 1 800 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
50 € 50 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
50 € 50 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 200 € 2 200 € 1 800 € 1 800 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 800 € 1 800 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 339 € 9 455 € 1 090 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 848 € 685 € 610 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
409 € 8 290 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 082 € 480 € 480 €