Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.07.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
8 768 741€ 7 342 608€ 6 796 384€ 7 020 652€ 6 936 852€ 7 136 439€ 2 648 614€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 601 987€ 7 180 295€ 6 501 822€ 6 758 588€ 6 695 549€ 6 754 380€ 2 542 863€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
166 754 € 162 313 € 294 562 € 262 064 € 241 303 € 382 059 € 105 751 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
113 177 € 78 721 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
113 177€ 78 721€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
86 514 € 105 526 € 95 295 € 95 934 € 74 626 € 93 693 € 42 592 €
10
B.2
Služby
86 514€ 105 526€ 95 295€ 95 934€ 74 626€ 93 693€ 42 592€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
193 417 € 135 508 € 199 267 € 166 130 € 166 677 € 288 366 € 63 159 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
0 € 0 €
17
D
Dane a poplatky
3€ 2€ 69€ 37€ 2 000€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 197€ 4 197€ 2 025€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-40€ 41€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
296€ 297€ 210€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
188 924 € 131 011 € 197 032 € 166 128 € 166 648 € 288 288 € 61 159 €
38
X.
Výnosové úroky
0€ 28€ 45€ 25€ 8€
39
N
Nákladové úroky
0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
925€ 933€ 930€ 750€ 870€ 2 606€ 1 228€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-925 € -933 € -930 € -722 € -825 € -2 581 € -1 220 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
187 999 € 130 078 € 196 102 € 165 406 € 165 823 € 285 707 € 59 939 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
39 542 € 25 840 € 42 760 € 36 388 € 36 471 € 63 103 € 13 787 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
39 712€ 27 260€ 42 760€ 36 388€ 36 471€ 63 103€ 13 787€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-170€ -1 420€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
148 457 € 104 238 € 153 342 € 129 018 € 129 352 € 222 604 € 46 152 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
187 999 € 130 078 € 196 102 € 165 406 € 165 823 € 285 707 € 59 939 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
148 457 € 104 238 € 153 342 € 129 018 € 129 352 € 222 604 € 46 152 €