Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VIVE GROUP SK s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.08.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
701 247 € 1 539 342 € 1 362 992 € 584 139 € 315 195 € 214 737 € 139 898 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
674 483€ 1 538 312€ 1 362 242€ 584 139€ 315 195€ 213 864€ 139 898€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
26 257€ 780€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
507€ 250€ 750€ 873€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
724 040 € 1 501 168 € 1 350 564 € 573 894 € 313 465 € 213 612 € 126 085 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
307 755€ 410 851€ 343 236€ 187 947€ 99 149€ 56 341€ 25 785€
11
C.
Služby
349 239€ 1 024 733€ 945 800€ 356 708€ 187 750€ 145 417€ 93 658€
12
D.
Osobné náklady
24 354€ 14 917€ 23 351€ 17 020€ 21 528€ 11 482€ 6 557€
13
E.
Dane a poplatky
4 070€ 1 988€ 1 201€ 790€ 602€ 66€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 955€ 44 438€ 23 526€ 4 788€ 583€ 240€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21 480€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
-8 868€ 5 306€ 3 563€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 187€ 4 241€ 22 318€ 1 335€ 290€ 66€ 85€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-22 793 € 38 174 € 12 428 € 10 245 € 1 730 € 1 125 € 13 813 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
17 489 € 102 728 € 73 206 € 39 484 € 28 296 € 12 106 € 20 455 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
10 651 € 3 395 € 2 302 € 367 € 403 € 325 € 198 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
9 152€ 2 257€ 1 117€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 499€ 1 138€ 1 185€ 367€ 403€ 325€ 198€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-10 651 € -3 395 € -2 302 € -367 € -403 € -325 € -198 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-33 444 € 34 779 € 10 126 € 9 878 € 1 327 € 800 € 13 615 €
36
P.
Daň z príjmov
7 574€ 2 195€ 2 880€ 1 856€ 1 003€ 2 995€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-33 444 € 27 205 € 7 931 € 6 998 € -529 € -203 € 10 620 €