Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
393 300 € 159 766 € 42 433 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
19 974 € 18 210 € 14 192 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
17 074 € 15 310 € 11 292 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 074€ 15 310€ 11 292€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
2 900 € 2 900 € 2 900 €
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 069A, 06XA)-/096A/)
2 900€ 2 900€ 2 900€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
372 441 € 140 910 € 28 134 €
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
295 €
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
295€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
227 918 € 75 € 6 577 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
10 429 € 75 € 6 577 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
10 429€ 75€ 6 577€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 271€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
194 218€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
133 288 € 5 278 €
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A, 29XA/)
133 288€ 5 278€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
10 940 € 135 557 € 21 557 €
072
B.V.1.
Peniaze
50€ 93€ 19 169€
073
B.V.2.
Účty v bankách
10 890€ 135 464€ 2 388€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
885 € 646 € 107 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
885€ 646€ 107€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
393 300 € 159 766 € 42 433 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-62 848 € -23 838 € -150 289 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 78 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 78€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-29 338 € -155 368 € -156 852 €
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-29 338€ -155 368€ -156 852€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-39 010 € 126 452 € 1 563 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
456 148 € 183 604 € 192 722 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
43 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
43€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
454 530 € 183 481 € 192 422 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
1 249 € 180 € 313 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 249€ 180€ 313€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
452 114€ 160 749€ 191 506€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
410€ 483€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
241€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
403€ 21 956€ 603€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
113€ 113€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
75 € 50 € 50 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
75€ 50€ 50€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 500€ 73€ 250€