Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
5 372 570 € 3 121 118 € 2 356 706 € 990 836 € 973 433 € 162 620 € 648 331 € 9 712 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
5 348 350€ 3 112 928€ 2 332 610€ 974 203€ 973 433€ 162 620€ 626 804€ 9 712€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
22 874€ 2 863€ 4 975€ 15 700€ 20 027€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
18 000€ 1 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 346€ 5 327€ 1 121€ 933€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
5 342 392 € 3 097 391 € 2 305 281 € 1 002 985 € 973 171 € 188 178 € 638 556 € 10 280 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 193 629€ 3 013 153€ 2 222 112€ 955 340€ 947 258€ 158 562€ 619 083€ 9 637€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 737€ 9 139€ 7 342€ 2 580€ 2 732€ 2 261€ 4 457€ 75€
11
C.
Služby
38 899€ 25 015€ 30 396€ 7 241€ 4 021€ 3 017€ 2 997€ 289€
12
D.
Osobné náklady
29 857€ 29 411€ 14 307€ 23 826€ 14 411€
13
E.
Dane a poplatky
403€ 336€ 255€ 135€ 135€ 135€ 276€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 137€ 11 569€ 3 667€ 9 815€ 3 682€ 14 728€ 4 909€ 250€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 25 775€ 5 750€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
7 190€ 7 190€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
38 540€ 1 578€ 1 427€ 4 048€ 932€ 9 475€ 1 084€ 29€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
30 178 € 23 727 € 51 425 € -12 149 € 262 € -25 558 € 9 775 € -568 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
123 959 € 68 484 € 77 735 € 24 742 € 19 422 € -1 220 € 20 294 € -289 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 360 € 462 € 166 € 0 € 36 € 455 € 0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
1 360€ 462€ 166€ 36€ 455€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
11 163 € 15 005 € 7 095 € 1 383 € 2 128 € 2 210 € 3 412 € 22 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
6 426€ 4 477€ 551€ 1 258€
32
N.
Kurzové straty
971€ 3 191€ 3 043€ 840€ 2 154€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 766€ 7 337€ 3 501€ 1 383€ 1 288€ 2 210€ 22€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-9 803 € -14 543 € -6 929 € -1 383 € -2 092 € -1 755 € -3 412 € -22 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
20 375 € 9 184 € 44 496 € -13 532 € -1 830 € -27 313 € 6 363 € -590 €
36
P.
Daň z príjmov
13 397€ 4 111€ 11 337€ 2 880€ 2 880€ 960€ 2 880€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
6 978 € 5 073 € 33 159 € -16 412 € -4 710 € -28 273 € 3 483 € -590 €