Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.09.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
38 950 € 38 936 € 41 818 € 52 052 € 13 769 € 11 265 € 8 959 € 6 353 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
25 298 € 20 673 € 28 688 € 29 938 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
25 298 € 20 673 € 28 688 € 29 938 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
25 298€ 20 673€ 28 688€ 29 938€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
13 652 € 18 263 € 13 130 € 22 114 € 13 769 € 11 265 € 8 959 € 6 353 €
015
B.I.
Zásoby
0€ 7 950€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
10 102 € 9 813 € 9 025 € 21 446 € 8 500 € 3 000 € 64 € 43 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
10 102€ 9 813€ 9 025€ 16 976€ 8 500€ 3 000€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
4 459€ 64€ 43€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
11€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
3 550 € 500 € 4 105 € 668 € 5 269 € 8 265 € 8 895 € 6 310 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
3 550€ 500€ 4 105€ 668€ 5 269€ 8 265€ 8 895€ 6 310€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
38 950 € 38 936 € 41 818 € 52 052 € 13 769 € 11 265 € 8 959 € 6 353 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
2 458 € 20 231 € 15 102 € 14 951 € 10 949 € 9 108 € 7 311 € 5 469 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
029
A.II.
Kapitálové fondy
12 200€ 3 400€ 3 400€ 3 400€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
10 755€ 6 702€ 6 551€ 5 949€ 4 108€ 2 311€ 469€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-25 497 € 5 129 € 151 € 602 € 1 841 € 1 797 € 1 842 € 469 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
36 492 € 18 705 € 26 716 € 37 101 € 2 820 € 2 157 € 1 648 € 884 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
5 412€ 3 598€ 5 913€ 7 495€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
25 000€ 7 898€ 15 795€ 23 692€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
6 080 € 7 209 € 5 008 € 3 494 € 2 820 € 2 157 € 1 648 € 884 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
2 321€ 4 044€ 1 833€ 138€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 135€ 1 998€ 2 005€ 2 250€ 2 301€ 1 650€ 1 128€ 744€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 624€ 1 167€ 1 170€ 1 106€ 519€ 507€ 520€ 140€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 420€