Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.10.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
28 800 € 21 171 € 18 596 € 8 822 € 5 606 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 468 € 2 349 € 3 524 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 468 € 2 349 € 3 524 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 468€ 2 349€ 3 524€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
27 332 € 18 822 € 15 072 € 8 822 € 5 606 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 000 € 1 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
22 325 € 13 292 € 2 678 € 551 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 071€ 3 997€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
14 254€ 9 295€ 2 678€ 551€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 007 € 5 530 € 11 394 € 7 271 € 5 606 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 007€ 5 530€ 11 394€ 7 271€ 5 484€
057
B.IV.2
Účty v bankách
122€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
28 800 € 21 171 € 18 596 € 8 822 € 5 606 € 5 100 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-5 506 € 13 228 € 11 253 € 7 951 € 5 606 € 5 100 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 € 5 100 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 100€ 5 100€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
975 € 975 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
26 € 26 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 411 € 6 153 € 1 850 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-20 018 € 1 975 € 4 303 € 1 850 € 506 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
34 306 € 7 943 € 7 343 € 871 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
153 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
32 613 € 7 943 € 7 343 € 871 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12 978€ 3 771€ 798€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
10 178€ 5 523€ 391€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 469€ 3 802€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 988€ 370€ 1 022€ 480€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 540 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 540€