Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

POP palivo s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.10.2013
31.12.2013
01
I.
Tržby z predaja tovaru
8 859 € 6 578 € 450 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 038 € 3 007 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
6 821 € 3 571 € 450 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
28 975 € 32 318 € 23 918 € 9 004 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
28 975 € 32 318 € 23 918 € 9 004 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
28 418 € 21 422 € 16 634 € 6 675 € 1 987 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 584 € 12 712 € 5 043 € 618 € 78 €
10
B.2
Služby
15 834 € 8 710 € 11 591 € 6 057 € 1 909 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
7 378 € 14 467 € 7 284 € 2 329 € -1 537 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
25 322 € 9 403 €
17
D
Dane a poplatky
250 € 176 € 626 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 175 € 1 175 € 1 176 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 043 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
58 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-19 427 € 3 713 € 5 482 € 2 329 € 506 €
39
N
Nákladové úroky
216 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
377 € 778 € 219 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-591 € -778 € -219 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-20 018 € 2 935 € 5 263 € 2 329 € 506 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
960 € 960 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
960 € 960 € 480 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-20 018 € 1 975 € 4 303 € 1 849 € 506 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-20 018 € 2 935 € 5 263 € 2 329 € 506 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-20 018 € 1 975 € 4 303 € 1 849 € 506 € 0 €