Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TDT Construction s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
468 356 € 594 931 € 651 751 € 452 809 € 250 064 € 189 982 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
202 126 € 222 791 € 251 317 € 178 135 € 192 660 € 179 160 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
202 126 € 222 791 € 251 317 € 178 135 € 192 660 € 179 160 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
160 807€ 160 807€ 160 807€ 156 535€ 179 160€ 179 160€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 319€ 61 984€ 90 510€ 21 600€ 13 500€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
266 230 € 372 140 € 400 434 € 274 674 € 57 404 € 10 822 €
015
B.I.
Zásoby
16 542€ 323 580€ 340 095€ 164 972€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
55 857 € 33 858 € 51 530 € 46 966 € 19 800 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
8 715€ 8 715€ 23 351€ 12 854€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
6 794€ 3 030€ 7 877€ 11 262€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
40 348€ 22 113€ 20 302€ 22 850€ 19 800€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
193 831 € 14 702 € 8 809 € 62 736 € 37 604 € 10 822 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
193 831€ 14 702€ 8 809€ 62 736€ 37 604€ 10 822€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
468 356 € 594 931 € 651 752 € 452 809 € 250 064 € 189 982 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-80 894 € 17 124 € 33 937 € 20 774 € 8 854 € 4 982 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
15 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
15 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
1 000€ 1 000€ 596€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
6 124€ 22 936€ 10 178€ -1 146€ -18€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-103 018 € -16 812 € 13 162 € 11 920 € -1 128 € -18 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
549 250 € 577 807 € 617 815 € 432 035 € 241 210 € 185 000 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
549 095 € 577 491 € 617 433 € 431 988 € 241 210 € 185 000 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
21 005€ 47 124€ 57 448€ 202€ 136€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
419€ 647€ 605€ 628€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 179€ 455€ 2 633€ 4 428€ 480€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
523 492€ 529 265€ 556 747€ 426 730€ 240 594€ 185 000€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
155€ 316€ 382€ 47€