Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TDT Construction s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02+...+07]
-5 429 € 181 523 € 396 409 € 196 355 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
3 377 € 420 €
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
237 471 € 180 010 € 217 908 € 22 986 €
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-307 037 € 175 124 € 164 972 €
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
7 977 €
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
64 137 € 1 513 €
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09+...+17]
97 360 € 197 254 € 378 945 € 181 148 € 551 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
334 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
42 899 € 79 642 € 160 894 € 90 430 € 170 €
11
C.
Služby
27 100 € 69 650 € 167 616 € 75 951 € 226 €
12
D.
Osobné náklady
239 € 16 889 € 20 822 € 4 382 €
13
E.
Dane a poplatky
2 262 € 2 114 € 2 308 € 2 050 € 155 €
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
28 526 € 21 818 € 4 272 €
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 938 € 3 278 €
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 860 € 433 € 1 549 € 451 €
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-102 789 € -15 731 € 17 464 € 15 207 € -551 €
19
*
Pridaná hodnota
[
(02-09)+
(03+04+05)-
(10+11)]
-139 565 € 30 718 € 67 899 € 21 663 € -396 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21+...+26]
2 € 3 € 2 € 1 €
24
X.
Výnosové úroky
2 € 3 € 2 € 1 €
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28+...+33]
229 € 123 € 156 € 200 € 98 € 18 €
31
M.
Nákladové úroky
0 €
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
229 € 123 € 156 € 200 € 98 € 18 €
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-229 € -121 € -153 € -198 € -97 € -18 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-103 018 € -15 852 € 17 311 € 15 009 € -648 € -18 €
36
P.
Daň z príjmov
960 € 4 148 € 3 089 € 480 €
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-103 018 € -16 812 € 13 163 € 11 920 € -1 128 € -18 €