Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
114 821 € 49 316 € 41 959 € 15 081 € 8 962 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
17 281 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
17 281 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
19 750€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
-2 469€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
97 540 € 49 316 € 41 959 € 15 081 € 8 962 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
68 612 € 27 501 € 22 145 € 3 700 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
68 017€ 27 251€ 21 748€ 3 700€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
345€ 147€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
250€ 250€ 250€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
28 928 € 21 815 € 19 814 € 15 081 € 5 262 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
28 928€ 21 815€ 19 814€ 15 081€ 5 262€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
114 821 € 49 316 € 41 959 € 15 081 € 8 962 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
19 613 € 19 483 € 18 838 € 11 794 € 7 884 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
14 484€ 13 838€ 6 794€ 2 883€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
129 € 645 € 7 044 € 3 911 € 2 884 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
95 208 € 29 833 € 23 121 € 3 287 € 1 078 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
55€ 11€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
82 414 € 29 822 € 23 121 € 3 287 € 1 078 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
71 029€ 18 240€ 19 729€ 1 000€ 265€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 656€ 211€ 541€ 1 023€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 513€ 3 606€ 2 851€ 1 264€ 813€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
8 216€ 7 765€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
12 739€