Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
143 176 € 140 783 € 114 821 € 49 316 € 41 959 € 15 081 € 8 962 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
26 448 € 38 089 € 17 281 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
26 448 € 38 089 € 17 281 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
19 750€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 448€ 38 089€ -2 469€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
116 728 € 102 694 € 97 540 € 49 316 € 41 959 € 15 081 € 8 962 €
015
B.I.
Zásoby
3 535€ 400€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
61 646 € 25 161 € 68 612 € 27 501 € 22 145 € 3 700 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
25 935€ 24 489€ 68 017€ 27 251€ 21 748€ 3 700€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
35 461€ 422€ 345€ 147€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
250€ 250€ 250€ 250€ 250€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
51 547 € 77 133 € 28 928 € 21 815 € 19 814 € 15 081 € 5 262 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
51 547€ 77 133€ 28 928€ 21 815€ 19 814€ 15 081€ 5 262€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
143 176 € 140 783 € 114 821 € 49 316 € 41 959 € 15 081 € 8 962 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
73 483 € 53 548 € 19 613 € 19 483 € 18 838 € 11 794 € 7 884 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
2 504€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
56 045€ 8 467€ 14 484€ 13 838€ 6 794€ 2 883€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
9 934 € 40 081 € 129 € 645 € 7 044 € 3 911 € 2 884 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
69 693 € 87 235 € 95 208 € 29 833 € 23 121 € 3 287 € 1 078 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
162€ 55€ 55€ 11€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
52 164 € 78 376 € 82 414 € 29 822 € 23 121 € 3 287 € 1 078 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
279€ 41 557€ 71 029€ 18 240€ 19 729€ 1 000€ 265€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
-1 090€ 473€ 1 656€ 211€ 541€ 1 023€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
30 330€ 19 634€ 1 513€ 3 606€ 2 851€ 1 264€ 813€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
22 645€ 16 712€ 8 216€ 7 765€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
17 367€ 8 804€ 12 739€