Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
255 478 € 220 546 € 99 060 € 42 440 € 47 992 € 30 792 € 31 339 € 17 940 € 8 740 € 6 418 € 300 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
240€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
156 103€ 118 860€ 87 394€ 30 754€ 38 374€ 24 912€ 23 184€ 13 997€ 8 740€ 6 418€ 300€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-491€ 492€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
3 500€ 2 000€ 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
99 375€ 101 686€ 8 166€ 9 686€ 9 118€ 6 371€ 7 423€ 3 943€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
207 747 € 193 197 € 73 872 € 33 645 € 47 336 € 30 728 € 30 703 € 15 583 € 6 356 € 4 552 € 325 €
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
17 828€ 15 977€ 11 428€ 5 472€ 8 493€ 7 305€ 4 601€ 65€ 272€ 88€
11
C.
Služby
17 979€ 18 050€ 28 090€ 8 915€ 22 850€ 7 608€ 3 276€ 6 838€ 5 997€ 4 301€ 321€
12
D.
Osobné náklady
154 076€ 143 306€ 21 950€ 9 820€ 8 867€ 8 638€ 16 486€ 7 754€
13
E.
Dane a poplatky
262€ 331€ 373€ 177€ 257€ 257€ 136€ 312€ 87€ 163€ 4€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 758€ 12 833€ 9 081€ 6 835€ 6 012€ 6 012€ 4 609€ 357€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
699€ 1 140€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 844€ 2 700€ 2 251€ 1 286€ 857€ 908€ 1 595€ 257€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
47 731 € 27 349 € 25 188 € 8 795 € 656 € 64 € 636 € 2 357 € 2 384 € 1 866 € -25 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
120 296 € 84 833 € 47 876 € 16 367 € 7 031 € 9 508 € 16 039 € 7 094 € 2 471 € 2 029 € -21 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
29 €
24
X.
Výnosové úroky
29€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
941 € 1 341 € 532 € 3 € 400 € 2 € 3 € 1 €
31
M.
Nákladové úroky
630€ 857€ 532€ 394€
32
N.
Kurzové straty
2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
311€ 484€ 1€ 6€ 2€ 3€ 1€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-912 € -1 341 € -532 € -3 € -400 € -2 € -3 € -1 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
46 819 € 26 008 € 24 656 € 8 795 € 656 € 61 € 236 € 2 355 € 2 381 € 1 865 € -25 €
36
P.
Daň z príjmov
6€ 1 072€ 547€ 483€ 960€ 564€ 488€ 480€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
46 813 € 26 008 € 24 656 € 7 723 € 109 € -422 € -724 € 1 791 € 1 893 € 1 385 € -25 €