Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Wine Rose s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 205 € 4 058 € 4 058 € 4 058 € 4 933 € 5 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 205 € 4 058 € 4 058 € 4 058 € 4 933 € 5 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
213 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
294 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
270 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
24 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 205 € 4 058 € 4 058 € 4 058 € 4 426 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 205 € 4 058 € 4 058 € 4 058 € 4 426 € 5 000 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 205 € 4 058 € 4 058 € 4 058 € 4 933 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 014 € 4 058 € 4 058 € 4 058 € 3 978 € 5 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-942 € -942 € -942 € -942 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-44 € -1 022 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
191 € 955 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
191 € 955 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
191 € 475 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480 €