Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

0.1.com s. r. o.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
-
-
01.12.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
130 790 € 170 033 € 120 908 € 5 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
130 790 € 170 033 € 120 908 € 5 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
85 880 € 165 033 € 115 908 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
85 880€ 165 033€ 115 908€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
44 910 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
44 910€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
130 790 € 170 033 € 120 908 € 5 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-33 593 € 8 978 € 7 201 € 4 700 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 978 € 2 201 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 978€ 2 201€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-42 571 € 1 777 € 2 201 € -300 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
164 383 € 161 055 € 113 707 € 300 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
164 377 € 161 055 € 113 707 € 300 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
159 933€ 159 933€ 113 086€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
40€ 300€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 394€ 1 122€ 621€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
10€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
6 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
6€