Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

3K Solutions, s. r. o.

2014
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 919 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 919 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 919 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 900€
073
B.V.2.
Účty v bankách
19€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 919 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 483 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-2 517 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
150 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
6 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
144 €
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
92€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
52€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
286 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
286€