Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

3K Solutions, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
749 157 € 625 109 € 136 375 € 2 475 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
5 496€ 100€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
500 697€ 343 793€ 136 375€ 2 475€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-38 409€ 38 409€
05
IV.
Aktivácia
80 219€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
45 920€ 19 800€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
155 234€ 223 007€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
727 425 € 594 647 € 119 467 € 242 € 440 € 2 511 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 396€ 2 226€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
277 122€ 233 995€ 29 892€ 728€
11
C.
Služby
97 589€ 90 577€ 85 397€ 228€ 287€
12
D.
Osobné náklady
113 718€ 14€ 440€ 1 496€
13
E.
Dane a poplatky
1 723€ 1 378€ 115€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 868€ 13 746€ 3 520€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
50 945€ 23 756€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
157 064€ 228 969€ 543€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
21 732 € 30 462 € 16 908 € 2 233 € -440 € -2 511 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
167 896 € 55 504 € 21 086 € 2 247 € -1 015 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 724 € 917 € 423 € 78 € 55 € 6 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 357€ 616€ 311€ 6€
32
N.
Kurzové straty
3€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
367€ 298€ 112€ 72€ 55€ 6€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 724 € -917 € -423 € -78 € -55 € -6 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
20 008 € 29 545 € 16 485 € 2 155 € -495 € -2 517 €
36
P.
Daň z príjmov
4 986€ 7 158€ 2 883€ 480€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
15 022 € 22 387 € 13 602 € 1 675 € -975 € -2 517 €