Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RENDER, s. r. o.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 593 077€ 513 613€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 593 077 € 513 614 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
84 420€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 508 657€ 513 614€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 578 699 € 502 654 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
30 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
90 138€ 1 855€
14
D.
Služby
5 456 975€ 500 471€
20
F.
Dane a poplatky
179€ 175€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
875€ 146€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
875€ 146€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
532€ 7€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
14 378 € 10 960 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
15 964 € 11 288 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 355 € 26 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 061 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 061€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 294€ 26€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 351 € -26 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
12 027 € 10 934 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
9 147 € 8 054 €