Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ambulancia MUDr. Eleny Szigetiovej s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
468 € 4 122 € 14 606 € 28 951 € 52 354 € 34 519 € 17 840 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
468 € 4 085 € 14 569 € 28 951 € 52 354 € 34 202 € 17 363 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
392 € 2 371 € 13 988 € 3 935 € 8 149 € 7 612 € 7 296 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
392 € 2 371 € 7 716 € 3 935 € 8 149 € 7 612 € 7 296 €
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
533€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
392€ 2 371€ 7 183€ 3 935€ 8 149€ 7 612€ 7 296€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 272€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
76 € 1 714 € 581 € 25 016 € 44 205 € 26 590 € 10 067 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 038€ 237€ 1 580€ 19€
073
B.V.2.
Účty v bankách
76€ 1 714€ 581€ 22 978€ 43 968€ 25 010€ 10 048€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
37 € 37 € 317 € 477 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
37€ 37€ 317€ 477€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
468 € 4 122 € 14 606 € 28 951 € 52 354 € 34 519 € 17 840 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-15 283 € -3 306 € 3 857 € 28 174 € 49 025 € 28 100 € 11 965 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-8 806 € -1 643 € 23 100 € 6 965 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
23 100€ 6 965€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-8 806€ -1 643€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-11 977 € -7 163 € -1 643 € 22 674 € 20 925 € 16 135 € 6 965 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 751 € 7 428 € 10 749 € 777 € 3 329 € 6 419 € 5 875 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
282 € 248 € 169 € 42 € 44 € 40 € 29 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
282€ 248€ 169€ 42€ 44€ 40€ 29€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
15 469 € 1 796 € 8 258 € 735 € 3 285 € 6 379 € 5 846 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
240 € 738 € 626 € 56 € -91 € 46 € 404 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
240€ 240€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
738€ 386€ 56€ -91€ 46€ 404€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
15 229€ 5 004€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
856€ 3 456€ 3 456€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
600€ 1 619€ 592€ 636€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
389€ 774€ 528€ 359€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
69€ 235€ 679€ 1 400€ 1 882€ 1 986€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 384 € 2 322 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 384€ 2 322€