Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zemun, s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 26K/13/2019
  • Spisová značka 26K/13/2019
  • Prvý a posledný záznam 5.6.2019 - 22.4.2020

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
22.4.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
3.3.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
17.12.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
17.12.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
4.12.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
25.10.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
25.10.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Marek Radačovský Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
21.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
20.8.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
20.8.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
16.7.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
10.7.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Staré Mesto Košický
26.6.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice - mestská časť Staré Mesto Košický