Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KD IFS Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
731 480 € 896 405 € 707 152 € 631 328 € 424 998 € 46 335 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
715 538€ 881 331€ 681 438€ 630 727€ 423 889€ 46 335€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
6 500€ 10 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 942€ 8 574€ 15 714€ 601€ 1 109€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
742 007 € 890 642 € 744 613 € 576 289 € 433 253 € 137 140 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
171 859€ 214 644€ 173 802€ 110 205€ 55 591€ 2 832€
11
C.
Služby
336 079€ 428 370€ 407 703€ 372 301€ 270 791€ 76 791€
12
D.
Osobné náklady
84 096€ 72 473€ 35 991€ 22 099€ 60 335€ 35 782€
13
E.
Dane a poplatky
10 326€ 18 056€ 14 602€ 11 054€ 6 935€ 301€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
102 999€ 114 557€ 78 334€ 46 237€ 37 017€ 11 628€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 618€ 9 851€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
37€ 25€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
36 611€ 32 899€ 24 330€ 14 393€ 2 584€ 9 806€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-10 527 € 5 763 € -37 461 € 55 039 € -8 255 € -90 805 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
207 600 € 238 317 € 99 933 € 148 221 € 97 507 € -33 288 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
18 € 12 € 12 € 1 € 8 € 15 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 15€
25
XI.
Kurzové zisky
18€ 12€ 12€ 6€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
7 223 € 7 253 € 3 508 € 956 € 491 € 189 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
4 646€ 5 313€ 2 195€ 86€
32
N.
Kurzové straty
956€ 476€ 409€ 294€ 128€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 621€ 1 464€ 904€ 662€ 277€ 189€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-7 205 € -7 241 € -3 496 € -955 € -483 € -174 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-17 732 € -1 478 € -40 957 € 54 084 € -8 738 € -90 979 €
36
P.
Daň z príjmov
6 418€ 960€ 962€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-17 732 € -1 478 € -40 957 € 47 666 € -9 698 € -91 941 € -480 €