Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FANCY PHARMACY, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.12.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
489 583 € 51 975 € 38 389 € 55 756 € 27 686 € 25 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
291 442 € 1 512 € 2 062 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
290 480 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
962 € 1 512 € 2 062 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
962€ 1 512€ 2 062€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
198 141 € 50 463 € 36 327 € 55 756 € 27 686 € 25 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 900 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
193 347 € 29 747 € 21 389 € 24 033 € 2 753 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
154 289€ 29 192€ 19 064€ 20 969€ 2 753€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
38 971€ 175€ 1 912€ 2 604€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
87€ 380€ 413€ 460€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
894 € 20 716 € 14 938 € 31 723 € 24 933 € 25 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
894€ 20 716€ 14 938€ 31 723€ 24 933€ 25 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
489 583 € 51 975 € 38 389 € 55 756 € 27 686 € 25 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
79 325 € 46 289 € 15 547 € 33 818 € 26 379 € 25 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
161 319 € 161 320 € 53 140 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-144 482 € -62 592 € 8 818 € 1 379 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
37 488 € -77 439 € -71 411 € 7 439 € 1 379 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
410 258 € 5 686 € 22 842 € 21 938 € 1 307 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
404 258 € 5 686 € 22 834 € 21 930 € 1 299 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
379 619€ 1 305€ 21 797€ 17 140€ 798€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
18 818€ 39€ 24€ 2 362€ 21€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 857€ 3 193€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 964€ 1 149€ 1 013€ 2 428€ 480€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
6 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
8 € 8 € 8 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
8€ 8€ 8€