Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
89 629 € 33 555 € 104 653 € 77 754 € 89 946 € 41 500 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
89 629 € 33 555 € 104 653 € 77 754 € 89 946 € 41 500 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
28 500 € 14 751 € 14 000 € 2 236 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
28 500 € 14 000 € 14 000 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
751 € 2 236 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
61 129 € 18 804 € 90 653 € 75 518 € 89 946 € 41 500 €
056
B.IV.1
Peniaze
61 129 € 18 804 € 90 653 € 75 518 € 89 946 € 41 500 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
89 629 € 33 555 € 104 653 € 77 754 € 89 946 € 41 500 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
66 059 € 27 655 € 39 952 € 68 392 € 54 878 € 33 470 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 495 € -1 495 € 13 014 € 49 378 € 27 970 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
62 054 € 23 650 € 21 438 € 13 514 € 21 408 € 28 470 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
23 570 € 5 900 € 64 701 € 9 362 € 35 068 € 8 030 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
23 570 € 5 900 € 64 701 € 9 362 € 35 068 € 8 030 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
13 361 € 1 561 € 1 861 € 3 362 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
3 751 € 60 000 € 6 000 € 21 000 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
10 209 € 588 € 2 840 € 14 068 € 8 030 €