Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

3M Consult, s. r. o. "v likvidácii! [zrušená]

2023 2022 2021 2020 2018 2016 2015 2014
01.01.2023
31.01.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.12.2016
31.12.2020
01.12.2016
30.09.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
10 000 € 13 550 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 000€ 13 550€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
10 813 € 958 € 582 € 7 707 € 3 954 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 354€
11
C.
Služby
958€ 958€ 582€ 7 238€ 1 821€
12
D.
Osobné náklady
469€ 738€
13
E.
Dane a poplatky
41€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
9 855€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-10 813 € -958 € -582 € 2 293 € 9 596 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-958 € -958 € -582 € 2 762 € 10 375 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
5 € 5 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€ 5€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
117 € 117 € 55 € 71 € 64 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
117€ 117€ 55€ 71€ 64€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-112 € -112 € -55 € -71 € -64 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-10 925 € -1 070 € 637 € 2 222 € 9 532 €
36
P.
Daň z príjmov
480€ 2 097€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
0 € 0 € 0 € -10 925 € -1 070 € -1 117 € 2 222 € 7 435 €