Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

26HOUSE s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
636 409 € 734 747 € 502 001 € 343 206 € 241 169 € 180 778 € 24 298 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
13 096€ 67 184€ 40 616€ 11 399€ 921€ 8 965€ 464€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
512 079€ 537 642€ 458 355€ 331 818€ 240 248€ 171 451€ 23 834€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
05
IV.
Aktivácia
105 330€ 124 133€ 0€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
4 150€ 0€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 904€ 1 638€ 3 030€ -11€ 362€ 0€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
618 670 € 722 044 € 443 121 € 297 285 € 216 594 € 163 632 € 147 736 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 194€ 45 551€ 4 051€ 4 712€ 5 566€ 0€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
23 457€ 22 675€ 29 364€ 23 166€ 33 427€ 25 699€ 37 684€
11
C.
Služby
444 314€ 468 941€ 294 488€ 238 329€ 148 643€ 95 025€ 74 280€
12
D.
Osobné náklady
74 717€ 141 944€ 102 728€ 24 132€ 22 705€ 33 141€ 35 381€
13
E.
Dane a poplatky
727€ 1 186€ 929€ 472€ 427€ 1 158€ 391€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
48 473€ 21 829€ 8 840€ 5 422€ 2 228€ 2 228€ 0€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 486€ 0€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
725€ 8 671€ 0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 063€ 6 761€ 2 721€ 1 052€ 9 164€ 815€ 0€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
17 739 € 12 703 € 58 880 € 45 921 € 24 575 € 17 146 € -123 438 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
140 540 € 191 792 € 171 068 € 77 010 € 59 099 € 54 126 € -87 666 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
76 € 8 € 52 € 147 € 695 € 341 € 3 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
76€ 8€ 52€ 147€ 695€ 341€ 2€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
5 146 € 7 173 € 8 071 € 5 710 € 3 120 € 1 168 € 868 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
31
M.
Nákladové úroky
4 035€ 5 855€ 7 065€ 4 464€ 2 083€ 0€
32
N.
Kurzové straty
494€ 123€ 270€ 309€ 241€ 832€ 558€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
617€ 1 195€ 736€ 937€ 796€ 336€ 310€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-5 070 € -7 165 € -8 019 € -5 563 € -2 425 € -827 € -865 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
12 669 € 5 538 € 50 861 € 40 358 € 22 150 € 16 319 € -124 303 €
36
P.
Daň z príjmov
6 984€ 3 248€ 5 325€ 960€ 960€ 960€ 0€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
5 685 € 2 290 € 45 536 € 39 398 € 21 190 € 15 359 € -124 303 €