Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OPTIMUM SK, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
72 091 832 € 62 406 159 € 70 093 322 € 28 714 504 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
68 527 470€ 59 272 457€ 64 546 460€ 25 445 570€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 564 362€ 3 133 702€ 5 546 862€ 3 268 934€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
72 185 737 € 62 433 682 € 70 061 936 € 28 670 926 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
41 352 939€ 38 277 836€ 52 003 893€ 18 523 651€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11
C.
Služby
30 832 798€ 24 155 846€ 18 058 043€ 10 147 275€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-93 905 € -27 523 € 31 386 € 43 578 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-93 905 € -27 523 € 31 386 € 43 578 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
729 307 € 562 022 € 29 800 € 2 908 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
729 307€ 562 022€ 29 800€ 2 908€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
596 145 € 516 912 € 22 246 € 35 353 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
522 919€ 467 332€ 21 892€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
73 226€ 49 580€ 22 246€ 13 461€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
133 162 € 45 110 € 7 554 € -32 445 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
39 257 € 17 587 € 38 940 € 11 133 €
36
P.
Daň z príjmov
8 454€ 3 693€ 8 178€ 2 338€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
30 803 € 13 894 € 30 762 € 8 795 €