Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Magic Diamond, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.05.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 470 388 € 1 241 770 € 987 053 € 1 279 279 € 1 397 642 € 1 075 653 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
35 000 € 279 882 € 297 065 € 117 560 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
279 882 € 297 065 € 117 560 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
279 882€ 297 065€ 117 560€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
35 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
35 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 435 355 € 1 241 770 € 987 053 € 999 397 € 1 100 577 € 958 093 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
157 € 96 € 7 594 € 17 513 € 190 800 €
032
B.I.1
Materiál
157€ 96€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
750 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
750 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
588 284 € 355 700 € 49 651 € 45 142 € 217 936 € 3 033 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
93 414€ 245 795€ 40 887€ 164 676€ 806€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
136 882€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
32 246€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3 078€ 4 255€ 6 555€ 2 227€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
325 742€ 109 905€ 46 573€ 46 705€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
96 914 € 885 974 € 937 402 € 946 661 € 865 128 € 764 260 €
056
B.IV.1
Peniaze
70 557€ 102 228€ 937 402€ 946 661€ 865 128€ 764 260€
057
B.IV.2
Účty v bankách
26 357€ 783 746€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
33 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
33€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 470 388 € 1 241 770 € 987 053 € 1 279 279 € 1 397 642 € 1 075 653 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
102 116 € 114 311 € 273 763 € 457 094 € 410 864 € 347 486 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
332 000€ 332 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 255 € 6 255 € 6 255 € 3 943 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 255€ 6 255€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-159 452 € -64 492 € 74 919 € 15 486 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-159 452€ -64 492€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-76 687 € -159 452 € -64 492 € 46 232 € 63 378 € 15 486 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 368 272 € 1 127 459 € 713 290 € 822 185 € 986 778 € 728 167 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
21 679 € 18 432 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
21 679€ 18 432€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
6 016 € 2 764 € 14 266 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 016€ 2 764€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 340 577 € 1 056 263 € 699 024 € 822 185 € 986 778 € 728 167 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
444 279€ 261 016€ 23 234€ 209 438€ 518 652€ 281 994€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
70 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
675 200€ 612 236€ 457 085€ 441 693€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
685 200€ 685 200€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
71 288€ 58 572€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
41 856€ 34 574€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
22 029€ 13 200€ 590€ 511€ 11 041€ 4 480€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 925€ 3 701€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
50 000€