Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.05.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
106 885 € 118 252 € 152 900 € 200 096 € 323 465 € 280 335 € 270 115 € 86 379 € 6 574 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
82 685€ 79 191€ 100 400€ 147 776€ 283 751€ 232 024€ 220 701€ 66 714€ 6 574€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
24 200€ 21 233€ 30 000€ 46 070€ 38 422€ 48 311€ 48 094€ 19 665€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
10 000€ 22 500€ 6 250€ 1 200€ 1 200€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 828€ 92€ 120€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
100 385 € 112 329 € 134 379 € 186 087 € 260 179 € 274 426 € 264 010 € 89 931 € 6 736 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
71 107€ 62 622€ 73 572€ 140 174€ 154 176€ 187 315€ 180 659€ 56 980€ 6 128€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 729€ 20 389€ 2 276€ 3 552€ 12 474€ 14 622€ 24 899€ 5 758€ 136€
11
C.
Služby
6 405€ 13 990€ 30 932€ 14 667€ 57 356€ 71 474€ 55 396€ 26 367€
12
D.
Osobné náklady
170€ 207€
13
E.
Dane a poplatky
552€ 502€ 44€ 1 584€ 29 623€ 715€ 381€ 326€ 472€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 963€ 12 761€ 11 226€ 10 892€ 5 825€ 300€ 175€ 500€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 895€ 15 608€ 11 221€ 725€ 2 500€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 629€ 170€ 551€ 3 790€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
6 500 € 5 923 € 18 521 € 14 009 € 63 286 € 5 909 € 6 105 € -3 552 € -162 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
26 644 € 3 423 € 23 620 € 35 453 € 98 167 € 6 924 € 7 841 € -2 726 € 310 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
263 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
263€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 411 € 2 848 € 338 € 468 € 2 067 € 327 € 862 € 354 € 45 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 417€ 1 536€ 25€ 337€ 405€
32
N.
Kurzové straty
86€ 179€ 24€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
908€ 1 312€ 134€ 131€ 1 662€ 327€ 838€ 354€ 45€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 411 € -2 848 € -338 € -468 € -1 804 € -327 € -862 € -353 € -45 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
3 089 € 3 075 € 18 183 € 13 541 € 61 482 € 5 582 € 5 243 € -3 905 € -207 €
36
P.
Daň z príjmov
747€ 807€ 3 819€ 4 546€ 12 656€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
2 342 € 2 268 € 14 364 € 8 995 € 48 826 € 4 622 € 4 283 € -4 865 € -207 €