Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.06.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
59 422 € 75 235 € 84 808 € 72 227 € 33 706 € 34 670 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
59 422 € 75 235 € 84 808 € 72 227 € 33 706 € 34 670 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
52 387 € 70 917 € 79 917 € 70 916 € 33 566 € 12 341 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
9 000 € 2 271 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
9 000€ 2 271€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
52 387€ 70 917€ 70 917€ 70 916€ 33 566€ 10 070€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
7 035 € 4 318 € 4 891 € 1 311 € 140 € 22 329 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 325€ 4 225€ 4 225€ 1 225€ 121€ 121€
073
B.V.2.
Účty v bankách
710€ 93€ 666€ 86€ 19€ 22 208€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
59 422 € 75 235 € 84 808 € 72 227 € 33 706 € 34 670 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-35 657 € -44 144 € 21 907 € 18 252 € 11 719 € 11 763 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-49 144 € 16 908 € 13 252 € 6 719 € 6 763 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 908€ 16 908€ 13 252€ 6 719€ 6 763€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-66 052€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
8 487 € -66 052 € 3 655 € 6 533 € -44 € 6 763 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
95 079 € 119 379 € 62 901 € 53 975 € 21 987 € 22 907 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
95 079 € 119 379 € 62 901 € 53 975 € 21 987 € 22 907 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
82 080 € 101 080 € 30 800 € 35 880 € 21 000 € 21 000 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
82 080€ 101 080€ 30 800€ 35 880€ 21 000€ 21 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
12 045€ 17 345€ 17 345€ 10 745€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
754€ 754€ 1 756€ 2 350€ 987€ 1 907€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
200€ 200€ 13 000€ 5 000€