Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.06.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
75 235 € 84 808 € 72 227 € 33 706 € 34 670 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
75 235 € 84 808 € 72 227 € 33 706 € 34 670 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
70 917 € 79 917 € 70 916 € 33 566 € 12 341 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
9 000 € 2 271 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
9 000€ 2 271€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
70 917€ 70 917€ 70 916€ 33 566€ 10 070€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
4 318 € 4 891 € 1 311 € 140 € 22 329 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 225€ 4 225€ 1 225€ 121€ 121€
073
B.V.2.
Účty v bankách
93€ 666€ 86€ 19€ 22 208€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
75 235 € 84 808 € 72 227 € 33 706 € 34 670 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-44 144 € 21 907 € 18 252 € 11 719 € 11 763 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
16 908 € 13 252 € 6 719 € 6 763 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 908€ 13 252€ 6 719€ 6 763€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-66 052 € 3 655 € 6 533 € -44 € 6 763 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
119 379 € 62 901 € 53 975 € 21 987 € 22 907 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
119 379 € 62 901 € 53 975 € 21 987 € 22 907 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
101 080 € 30 800 € 35 880 € 21 000 € 21 000 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
101 080€ 30 800€ 35 880€ 21 000€ 21 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
17 345€ 17 345€ 10 745€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
754€ 1 756€ 2 350€ 987€ 1 907€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
200€ 13 000€ 5 000€