Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELAN GROUP, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
315 104 € 639 050 € 1 221 592 € 797 594 € 457 263 € 171 683 € 137 790 € 6 105 € 14 192 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
282 267€ 576 294€ 1 175 312€ 744 305€ 455 542€ 166 500€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
15 007€ 31 108€ 31 288€ 30 334€ 1 721€ 137 790€ 6 105€ 13 067€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
16 600€ 31 208€ 4 037€ 20 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 230€ 440€ 10 955€ 2 955€ 5 183€ 1 125€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
340 027 € 654 316 € 1 209 683 € 781 983 € 435 039 € 160 750 € 107 493 € 9 878 € 13 306 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
209 417€ 487 383€ 801 499€ 606 218€ 336 470€ 129 171€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
18 406€ 29 052€ 71 577€ 54 229€ 26 079€ 1 827€ 893€ 264€ 2 055€
11
C.
Služby
64 626€ 31 031€ 173 581€ 73 019€ 53 065€ 15 561€ 97 129€ 180€ 7 301€
12
D.
Osobné náklady
6 846€ 23 120€ 36 745€ 13 588€ 782€
13
E.
Dane a poplatky
425€ 436€ 794€ 1 189€ 934€ 342€ 135€ 135€ 70€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 662€ 40 447€ 42 830€ 30 617€ 14 505€ 13 465€ 9 292€ 9 292€ 3 875€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 757€ 38 810€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 888€ 4 037€ 82 657€ 3 123€ 3 204€ 384€ 44€ 7€ 5€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-24 923 € -15 266 € 11 909 € 15 611 € 22 224 € 10 933 € 30 297 € -3 773 € 886 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
4 825 € 59 936 € 159 943 € 41 173 € 41 649 € 19 941 € 39 768 € 5 661 € 3 711 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
10 638 € 7 294 € 7 817 € 1 999 € 7 523 € 6 € 4 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
10 638€ 7 294€ 7 817€ 1 999€ 7 523€ 6€ 4€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 480 € 5 646 € 13 580 € 21 382 € 20 918 € 14 185 € 423 € 571 € 318 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
124€ 2 282€ 6 030€ 9 726€ 10 993€ 7 548€ 336€ 495€ 252€
32
N.
Kurzové straty
2 708€ 632€ 5 424€ 9 488€ 7 867€ 3 775€ 23€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
648€ 2 732€ 2 126€ 2 168€ 2 058€ 2 862€ 87€ 76€ 43€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
7 158 € 1 648 € -5 763 € -19 383 € -13 395 € -14 179 € -423 € -567 € -318 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-17 765 € -13 618 € 6 146 € -3 772 € 8 829 € -3 246 € 29 874 € -4 340 € 568 €
36
P.
Daň z príjmov
28€ 3 099€ 65€ 1 693€ 960€ 6 627€ 960€ 152€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-17 765 € -13 646 € 3 047 € -3 837 € 7 136 € -4 206 € 23 247 € -5 300 € 416 €