Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 221 592 € 797 594 € 457 263 € 171 683 € 137 790 € 6 105 € 14 192 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 175 312€ 744 305€ 455 542€ 166 500€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
31 288€ 30 334€ 1 721€ 137 790€ 6 105€ 13 067€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
4 037€ 20 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 955€ 2 955€ 5 183€ 1 125€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 209 683 € 781 983 € 435 039 € 160 750 € 107 493 € 9 878 € 13 306 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
801 499€ 606 218€ 336 470€ 129 171€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
71 577€ 54 229€ 26 079€ 1 827€ 893€ 264€ 2 055€
11
C.
Služby
173 581€ 73 019€ 53 065€ 15 561€ 97 129€ 180€ 7 301€
12
D.
Osobné náklady
36 745€ 13 588€ 782€
13
E.
Dane a poplatky
794€ 1 189€ 934€ 342€ 135€ 135€ 70€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
42 830€ 30 617€ 14 505€ 13 465€ 9 292€ 9 292€ 3 875€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
82 657€ 3 123€ 3 204€ 384€ 44€ 7€ 5€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
11 909 € 15 611 € 22 224 € 10 933 € 30 297 € -3 773 € 886 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
159 943 € 41 173 € 41 649 € 19 941 € 39 768 € 5 661 € 3 711 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
7 817 € 1 999 € 7 523 € 6 € 4 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
7 817€ 1 999€ 7 523€ 6€ 4€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
13 580 € 21 382 € 20 918 € 14 185 € 423 € 571 € 318 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
6 030€ 9 726€ 10 993€ 7 548€ 336€ 495€ 252€
32
N.
Kurzové straty
5 424€ 9 488€ 7 867€ 3 775€ 23€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 126€ 2 168€ 2 058€ 2 862€ 87€ 76€ 43€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-5 763 € -19 383 € -13 395 € -14 179 € -423 € -567 € -318 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
6 146 € -3 772 € 8 829 € -3 246 € 29 874 € -4 340 € 568 €
36
P.
Daň z príjmov
3 099€ 65€ 1 693€ 960€ 6 627€ 960€ 152€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
0 € 3 047 € -3 837 € 7 136 € -4 206 € 23 247 € -5 300 € 416 €