Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.07.2014
31.12.2014
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
204 773 € 207 219 € 331 482 € 249 575 € 41 994 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
6 215 € 9 944 € 13 673 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
6 215 € 9 944 € 13 673 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 215€ 9 944€ 13 673€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
204 773 € 207 219 € 325 267 € 239 631 € 28 321 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
559 € 83 328 € 81 300 € 14 164 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
80 089€ 80 736€ 10 439€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
62€ 21€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
497€ 3 218€ 564€ 3 725€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
204 773 € 206 660 € 241 939 € 158 331 € 14 157 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
204 773€ 206 660€ 241 939€ 158 331€ 14 157€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
204 773 € 207 219 € 331 482 € 249 575 € 41 994 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-19 186 € -18 186 € -7 828 € 9 292 € 19 116 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-43 186€ -32 828€ -15 708€ -5 884€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
-1 000 € -10 358 € -17 120 € -9 824 € -5 884 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
223 959 € 225 405 € 339 310 € 240 283 € 22 878 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
223 959 € 225 405 € 339 310 € 240 283 € 22 878 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
404€ 795€ 1 807€ 447€ 110€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
1 178€ 3 081€ 1 924€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 095€ 13 153€ 12 925€ 810€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
223 555€ 223 515€ 323 172€ 223 830€ 20 034€