Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.09.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
427 330 € 35 076 € 42 596 € 8 500 € 8 500 € 7 974 € 664 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
405 904€ 35 076€ 42 596€ 8 500€ 8 500€ 7 974€ 664€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
21 426€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
511 603 € 184 558 € 30 004 € 1 511 € 2 694 € 659 € 886 € 3 438 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21 426€
11
C.
Služby
351 984€ 154 638€ 29 934€ 1 441€ 2 580€ 584€ 853€ 3 438€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
29 900€ 29 900€ 70€ 70€ 114€ 70€ 33€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
86 866€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 427€ 20€ 5€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-84 273 € -149 482 € 12 592 € 6 989 € 5 806 € 7 315 € -222 € -3 438 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
32 494 € -119 562 € 12 662 € 7 059 € 5 920 € 7 390 € -189 € -3 438 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
7 € 79 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
7€ 79€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
265 753 € 195 826 € 100 € 32 € 31 € 99 € 95 € 28 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
234 678€ 41 255€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
31 075€ 154 571€ 100€ 32€ 31€ 99€ 95€ 28€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-265 753 € -195 826 € -100 € -32 € -31 € -92 € -16 € -28 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-350 026 € -345 308 € 12 492 € 6 957 € 5 775 € 7 223 € -238 € -3 466 €
36
P.
Daň z príjmov
2 928€ 1 188€ 1 090€ 943€ 481€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-350 026 € -345 308 € 9 564 € 5 769 € 4 685 € 6 280 € -719 € -3 466 €