Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
5 220 705 € 10 676 584 € 436 315 € 1 043 963 € 17 532 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
5 220 688€ 10 651 366€ 417 815€ 1 043 963€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
24 196€ 18 500€ 17 532€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
17€ 1 022€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
5 143 698 € 10 443 715 € 389 191 € 1 010 475 € 775 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 103 536€ 10 388 524€ 363 101€ 1 006 023€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 271€ 1 348€ 2 685€ 554€
11
C.
Služby
22 739€ 51 909€ 22 164€ 3 824€ 775€
12
D.
Osobné náklady
14 123€
13
E.
Dane a poplatky
180€ 85€ 170€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 849€ 1 849€ 1 071€ 74€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
77 007 € 232 869 € 47 124 € 33 488 € 16 757 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
93 142 € 233 781 € 48 365 € 33 562 € 16 757 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
281 218 € 64 116 € 1 299 € 32 024 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
281 218€ 64 116€ 1 299€ 32 024€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
157 887 € 64 051 € 3 688 € 27 372 € 133 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
156 719€ 61 433€ 3 052€ 26 938€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 168€ 2 618€ 636€ 434€ 133€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
123 331 € 65 € -2 389 € 4 652 € -133 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
200 338 € 232 934 € 44 735 € 38 140 € 16 624 €
36
P.
Daň z príjmov
7 177€ 48 860€ 9 583€ 8 093€ 3 657€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
193 161 € 184 074 € 35 152 € 30 047 € 12 967 €