Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
195 734 € 171 456 € 171 262 € 132 586 € 161 386 € 183 616 € 230 079 € 172 801 € 62 297 € 6 014 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 203 € 3 012 € 4 821 € 6 630 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 203 € 3 012 € 4 821 € 6 630 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 203€ 3 012€ 4 821€ 6 630€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
195 734 € 171 456 € 171 262 € 131 383 € 158 374 € 178 795 € 223 449 € 172 798 € 62 297 € 6 014 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
26 € 27 € 46 € 35 € 21 € 45 €
035
B.I.1
Materiál
26€ 27€ 46€ 35€ 21€ 45€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
124 080 € 62 004 € 107 342 € 50 292 € 87 769 € 107 557 € 213 371 € 168 710 € 59 837 € 1 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
124 080 € 58 158 € 102 495 € 37 972 € 78 502 € 107 211 € 211 869 € 140 450 € 59 837 € 1 000 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
124 080€ 58 158€ 102 495€ 37 972€ 78 502€ 107 211€ 211 869€ 140 450€ 59 837€ 1 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 040€ 5 021€ 1 492€ 302€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 846€ 3 807€ 7 299€ 7 775€ 346€ 1 200€ 28 260€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
71 628 € 109 425 € 63 874 € 81 056 € 70 584 € 71 193 € 10 078 € 4 088 € 2 460 € 5 014 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 331€ 3 364€ 5 218€ 3 869€ 3 873€ 162€ 1 769€ 614€ 4€
073
B.V.2.
Účty v bankách
70 297€ 106 061€ 58 656€ 77 187€ 66 711€ 71 031€ 8 309€ 3 474€ 2 456€ 5 014€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
195 734 € 171 456 € 171 262 € 132 586 € 161 386 € 183 616 € 230 079 € 172 801 € 62 297 € 6 014 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
123 436 € 114 554 € 107 490 € 109 259 € 95 655 € 86 274 € 57 176 € 39 240 € 19 843 € 5 352 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
101 305 € 102 240 € 94 009 € 90 405 € 81 024 € 51 926 € 33 990 € 14 593 € 102 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
101 305€ 102 240€ 94 009€ 90 405€ 81 024€ 51 926€ 33 990€ 14 593€ 102€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
16 881 € 7 064 € 8 231 € 13 604 € 9 381 € 29 098 € 17 936 € 19 397 € 14 491 € 352 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
72 298 € 56 902 € 63 772 € 23 327 € 65 731 € 97 342 € 172 903 € 133 561 € 42 454 € 662 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
72 298 € 56 902 € 63 772 € 23 327 € 65 731 € 97 342 € 172 903 € 113 561 € 42 454 € 602 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
69 200 € 52 530 € 63 181 € 23 235 € 63 143 € 93 706 € 171 120 € 111 998 € 36 677 € 280 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
69 200€ 52 530€ 63 181€ 23 235€ 63 143€ 93 706€ 171 120€ 111 998€ 36 677€ 280€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
500€ 10€ 223€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 098€ 4 372€ 591€ 92€ 2 588€ 3 136€ 1 783€ 1 547€ 5 767€ 99€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
16€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
60 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
60€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
20 000€