Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
165 576 € 82 215 € 78 582 € 130 239 € 129 261 € 100 644 € 68 835 € 53 597 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
164 438€ 82 215€ 78 582€ 130 239€ 129 261€ 100 644€ 68 835€ 53 597€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 138€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
163 601 € 81 744 € 76 835 € 126 972 € 126 162 € 98 653 € 65 549 € 50 444 € 277 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
60 342€ 139€ 46 233€ 56 023€ 66 136€ 71 145€ 58 787€ 44 051€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
43 007€ 20 316€ 19 862€ 15 390€ 16 954€ 19 692€ 3 805€ 3 609€
11
C.
Služby
53 822€ 55 332€ 5 144€ 54 292€ 43 072€ 7 816€ 2 954€ 2 782€ 277€
12
D.
Osobné náklady
1 302€ 361€ 1 267€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 128€ 5 596€ 5 596€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3€ 2€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
1 975 € 471 € 1 747 € 3 267 € 3 099 € 1 991 € 3 286 € 3 153 € -277 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
7 267 € 6 428 € 7 343 € 4 534 € 3 099 € 1 991 € 3 289 € 3 155 € -277 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
75 € 231 € 0 € 252 € 0 €
25
XI.
Kurzové zisky
75€ 231€ 0€ 252€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
391 € 140 € 12 € 0 € 83 € 20 €
31
M.
Nákladové úroky
282€
32
N.
Kurzové straty
12€ 0€ -116€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
109€ 140€ 199€ 20€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-391 € -140 € 75 € 219 € 0 € 169 € -20 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
1 584 € 331 € 1 747 € 3 342 € 3 099 € 2 210 € 3 286 € 3 322 € -297 €
36
P.
Daň z príjmov
333€ 99€ 0€ 76€ 72€ 960€ 960€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
1 251 € 232 € 1 747 € 3 266 € 3 027 € 2 210 € 2 326 € 2 362 € -297 €