Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.11.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
169 587 € 125 551 € 114 353 € 102 359 € 78 688 € 59 898 € 42 987 € 16 672 € 3 534 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
15 080 € 34 508 € 53 935 € 32 892 € 21 935 € 11 254 € 12 902 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
15 080 € 34 508 € 53 935 € 32 892 € 21 935 € 11 254 € 12 902 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
908€ 1 056€ 1 203€ 1 351€ 1 499€ 1 647€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 172€ 33 452€ 52 732€ 31 541€ 20 436€ 9 607€ 12 902€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
154 507 € 91 043 € 60 418 € 69 467 € 56 753 € 48 644 € 30 085 € 16 672 € 3 534 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
19 793 € 6 192 € 14 381 € 20 868 € 10 582 € 11 727 € 8 240 € 7 511 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
16 862€ 3 506€ 8 463€ 13 754€ 8 991€ 7 040€ 6 551€ 7 431€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 122€ 3 205€ 765€ 3 429€ 80€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 931€ 2 686€ 3 796€ 3 909€ 826€ 1 258€ 1 689€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
134 714 € 84 851 € 46 037 € 48 599 € 46 171 € 36 917 € 21 845 € 9 161 € 3 534 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
134 714€ 84 851€ 46 037€ 48 599€ 46 171€ 36 917€ 21 845€ 9 161€ 3 534€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
169 587 € 125 551 € 114 353 € 102 359 € 78 688 € 59 898 € 42 987 € 16 672 € 3 534 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
142 666 € 102 620 € 91 347 € 72 988 € 62 805 € 53 029 € 29 704 € 11 544 € 3 454 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
97 622€ 86 347€ 67 987€ 57 806€ 43 319€ 24 705€ 6 544€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
40 044 € 11 273 € 18 360 € 10 182 € 14 486 € 23 324 € 18 160 € 6 544 € -1 546 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
26 921 € 22 931 € 23 006 € 29 371 € 15 883 € 6 869 € 13 283 € 5 128 € 80 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
793€ 4 719€ 8 763€ 14 847€ 4 362€ 6 491€ 8 716€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
26 128 € 18 212 € 14 243 € 14 524 € 11 521 € 378 € 4 567 € 5 128 € 80 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
3 705€ 2 129€ 799€ 568€ 30€ 21€ 61€ 1 448€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
8 841€ 9 634€ 1 866€ 1 839€ 1 829€ 256€ 520€ 1 078€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
11 060€ 1 084€ 389€ 286€ 188€ 101€ 3 986€ 1 868€ 80€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
2 522€ 5 365€ 11 189€ 11 831€ 9 474€ 734€