Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mobil Mánia s.r.o.

2017 2016
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
4 538 € 32 870 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
-133€ 32 810€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
4 427€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
244€ 60€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
5 438 € 30 728 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 050€
11
C.
Služby
500€ 16 663€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
62€ 6 681€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 125€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 427€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
449€ 209€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-900 € 2 142 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-633 € 11 097 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
2€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
70 € 306 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
70€ 306€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-70 € -304 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-970 € 1 838 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 961€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-1 930 € 877 €