Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.11.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
209 366 € 148 933 € 95 265 € 103 896 € 118 154 € 122 921 € 76 932 € 41 781 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
209 366€ 139 169€ 93 345€ 103 896€ 118 154€ 122 921€ 76 932€ 41 781€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 764€ 1 920€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
195 247 € 144 530 € 92 838 € 103 266 € 111 802 € 119 197 € 74 323 € 42 161 € 34 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
42 092€ 38 838€ 17 782€ 33 215€ 47 244€ 42 821€ 28 434€ 15 411€
11
C.
Služby
39 802€ 17 601€ 14 966€ 13 603€ 14 709€ 15 427€ 9 342€ 9 673€
12
D.
Osobné náklady
97 934€ 85 298€ 54 766€ 55 699€ 48 449€ 59 825€ 36 084€ 16 474€
13
E.
Dane a poplatky
551€ 56€ 435€ 431€ 431€ 375€ 603€ 34€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 041€ 2 974€ 651€ 384€ 192€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 827€ 2 737€ 1 915€ 318€ 318€ 365€ 271€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
14 119 € 4 403 € 2 427 € 630 € 6 352 € 3 724 € 2 609 € -380 € -34 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
127 472 € 82 730 € 60 597 € 57 078 € 56 201 € 64 673 € 39 156 € 16 697 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 292 € 2 739 € 2 036 € 166 € 230 € 321 € 96 € 93 € 9 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 866€ 1 792€ 1 653€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 426€ 947€ 383€ 166€ 230€ 321€ 96€ 93€ 9€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 292 € -2 739 € -2 036 € -166 € -230 € -321 € -95 € -93 € -9 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
10 827 € 1 664 € 391 € 464 € 6 122 € 3 403 € 2 514 € -473 € -43 €
36
P.
Daň z príjmov
2 407€ 437€ 248€ 150€ 1 285€ 480€ 480€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
8 420 € 1 227 € 143 € 314 € 4 837 € 2 923 € 2 034 € -953 € -43 €