Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nazine s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.12.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 121 240€ 5 329 869€ 3 107 026€ 3 302 314€ 3 307 922€ 3 647 052€ 100€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 175 612 € 5 808 695 € 4 024 630 € 3 529 274 € 3 521 350 € 3 955 859 € 100 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
453 451€ 625 722€ 2 031€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 667 789€ 4 704 147€ 3 104 995€ 3 302 313€ 3 307 922€ 3 647 052€ 100€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
145 500€ 124 122€ 15 335€ 3 317€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 908 872€ 354 704€ 902 269€ 223 644€ 213 428€ 308 807€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 279 867 € 5 606 369 € 3 926 562 € 3 499 022 € 3 466 757 € 3 969 778 € 16 435 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
358 755€ 609 508€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
749 868€ 1 267 191€ 784 255€ 721 812€ 720 108€ 963 525€ 2 363€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 361 148€ 2 227 162€ 1 715 194€ 1 989 388€ 1 788 076€ 1 979 632€ 8 981€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
612 756 € 384 959 € 200 199 € 343 959 € 643 745 € 686 883 € 3 329 €
16
E.1.
Mzdové náklady
589 604€ 336 035€ 143 775€ 250 634€ 474 908€ 500 716€ 2 445€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
4 092€ 1 142€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
21 738€ 47 433€ 54 887€ 85 922€ 160 510€ 174 934€ 845€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 414€ 1 491€ 1 537€ 3 311€ 7 185€ 11 233€ 39€
20
F.
Dane a poplatky
20 182€ 28 051€ 20 328€ 17 878€ 18 756€ 18 824€ 650€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 087 241€ 543 467€ 28 420€ 4 855€ 2 488€ 541€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 087 241€ 543 467€ 28 420€ 4 855€ 2 488€ 541€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
130 276€ 59 166€ 3 191€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 859€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 959 641€ 486 865€ 1 178 166€ 415 080€ 293 584€ 320 373€ 1 112€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-104 255 € 202 326 € 98 068 € 30 252 € 54 593 € -13 919 € -16 335 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 651 469 € 1 226 008 € 607 577 € 591 113 € 799 738 € 703 895 € -11 244 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
127 € 3 € 2 € 10 € 11 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 10 € 11 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 10€ 11€
42
XII.
Kurzové zisky
17€ 3€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
110€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
72 183 € 75 989 € 23 578 € 6 129 € 1 669 € 1 051 € 28 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
71 205 € 65 712 € 17 181 € 2 623 € 172 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
71 205€ 65 712€ 17 181€ 2 623€ 172€
52
O.
Kurzové straty
782€ 365€ 88€ 53€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
978€ 9 495€ 6 032€ 3 418€ 1 497€ 998€ 28€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-72 056 € -75 986 € -23 578 € -6 127 € -1 659 € -1 040 € -28 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-176 311 € 126 340 € 74 490 € 24 125 € 52 934 € -14 959 € -16 363 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
29 234 € 11 460 € 20 314 € 17 431 € 2 881 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
29 234€ 11 460€ 20 314€ 17 431€ 2 881€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-176 311 € 97 106 € 63 030 € 3 811 € 35 503 € -17 840 € -16 363 €