Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.06.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
47 282 € 55 311 € 35 392 € 21 968 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
30 737 € 20 937 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok
(012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/)
5 000€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
25 737 € 20 937 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
25 737€ 20 937€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
16 545 € 34 374 € 35 392 € 21 968 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
5 465€ 25 265€ 34 416€ 20 000€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
7 292 € 4 629 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
4 000€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
296€ 2 955€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
2 996€ 1 674€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
3 788 € 4 480 € 976 € 1 968 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
3 788€ 4 480€ 976€ 1 968€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
47 282 € 55 311 € 35 392 € 21 968 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
36 534 € 28 746 € 25 869 € 12 701 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
500€ 500€ 385€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
23 247€ 20 369€ 7 316€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
7 787 € 2 877 € 13 168 € 7 701 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
10 748 € 26 565 € 9 523 € 9 267 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
8€ 1€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
6 187€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
2 251 € 9 026 € 7 124 € 6 860 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
8 781€ 3 000€ 4 688€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
98€ 142€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 153€ 103€ 4 124€ 2 172€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
25€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
6 186€ 8 928€ 1€ 9€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 303€ 2 398€ 2 398€ 2 398€