Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1000 realít +, s.r.o.

2018 2017 2016 2015
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.06.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
62 650 € 19 960 € 27 980 € 15 780 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
62 650€ 19 960€ 27 950€ 15 780€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
30€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
53 714 € 15 597 € 11 405 € 5 868 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 886€ 4 182€ 1 515€ 297€
11
C.
Služby
41 930€ 9 003€ 9 890€ 5 486€
12
D.
Osobné náklady
1 655€ 310€
13
E.
Dane a poplatky
202€ 390€ 85€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 124€ 1 563€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
917€ 149€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
8 936 € 4 363 € 16 575 € 9 912 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
15 834 € 6 775 € 16 545 € 9 997 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 595 € 816 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1 595€ 816€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
683 € 505 € 99 € 39 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
514€ 263€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
169€ 242€ 99€ 39€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
912 € -505 € 717 € -39 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
9 848 € 3 858 € 17 292 € 9 873 €
36
P.
Daň z príjmov
2 061€ 981€ 4 124€ 2 172€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
7 787 € 2 877 € 13 168 € 7 701 €