Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KTS ENGINEERING s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.03.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
9 188 679 € 9 548 926 € 5 251 871 € 1 710 000 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
9 188 510€ 9 546 408€ 5 198 241€ 1 710 000€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 518€ 53 630€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
169€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
8 736 369 € 9 182 376 € 4 787 248 € 1 668 130 € 31 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 027 281€ 6 858 466€ 4 089 620€ 1 564 860€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
177€ 2€ 2€
11
C.
Služby
2 639 941€ 2 314 585€ 693 625€ 103 268€
12
D.
Osobné náklady
5 887€ 5 247€ 3 259€
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
63 083€ 4 078€ 742€ 31€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
452 310 € 366 550 € 464 623 € 41 870 € -31 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
521 111 € 375 875 € 468 624 € 41 870 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
20 054 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
14 674€
25
XI.
Kurzové zisky
5 380€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
39 511 € 34 874 € 959 € 962 € 10 € 66 € 39 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
18 610€ 26 587€ 1€ 1€
32
N.
Kurzové straty
5 905€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 996€ 8 287€ 959€ 962€ 10€ 65€ 38€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-19 457 € -34 874 € -959 € -962 € -10 € -66 € -39 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
432 853 € 331 676 € 463 664 € 40 908 € -10 € -66 € -70 €
36
P.
Daň z príjmov
91 370€ 69 841€ 97 597€ 8 653€ 480€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
341 483 € 261 835 € 366 067 € 32 255 € -490 € -546 € -70 €