Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Localization Guru, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
38 315 € 68 536 € 152 654 € 138 021 € 152 888 € 54 796 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
38 305€ 67 960€ 149 437€ 138 021€ 152 888€ 54 796€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
1 600€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10€ 576€ 1 617€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
33 607 € 57 607 € 142 321 € 132 491 € 148 371 € 54 182 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
86€ 894€ 6 128€ 172€
11
C.
Služby
32 946€ 53 961€ 124 851€ 130 931€ 142 243€ 54 010€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
288€ 259€ 4€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
184€ 271€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 711€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
158€ 32€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
215€ 3 355€ 15 485€ 395€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
4 708 € 10 929 € 10 333 € 5 530 € 4 517 € 614 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
5 359 € 13 999 € 24 500 € 6 196 € 4 517 € 614 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
68 € 54 € 46 € 48 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
68€ 54€ 45€ 47€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
992 € 1 783 € 1 399 € 758 € 258 € 100 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
305€
32
N.
Kurzové straty
382€ 985€ 543€ 418€ 60€ 52€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
610€ 798€ 551€ 340€ 198€ 48€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-992 € -1 783 € -1 331 € -704 € -212 € -52 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
3 716 € 9 146 € 9 002 € 4 826 € 4 305 € 562 €
36
P.
Daň z príjmov
685€ 2 641€ 2 338€ 1 058€ 960€ 124€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
3 031 € 6 505 € 6 664 € 3 768 € 3 345 € 438 €